ALTRES CAMPS

El desenvolupament de les nostres activitats en l'àmbit medi ambiental i forestal i la formació del personal que integra la nostra empresa, ens duu a actuar en altres camps que no es poden incloure específicament en cap dels dos anteriors però amb els quals estan directament relacionats.

Aquestes activitats són: