DISSENY DE PARCS I JARDINS

El disseny de parcs i jardins és una disciplina creativa que necessita al seu torn d'un domini tècnic específic, ja que es tracta d'un espai del qual formen part una sèrie de materials vegetals, les característiques dels quals, quant a necessitats i possibilitats de creixement, és necessari tenir en compte.

L'objectiu és crear un ecosistema natural dintre d'un àmbit antropitzat, pel que hem de tenir en compte el seu gran valor com a refugi per a multitud d'espècies que habiten les zones urbanes.

En Fitoval Natura som conscients de la importància d'aquest tipus d'espais i elaborem el seu disseny des d'un punt de vista multifactorial, tenint sempre en compte les necessitats de l'entorn així com minimitzant les necessitats de insumos per a la seva instal·lació i manteniment.