DISSENY DE PISCIFACTORIES

La disminució de les captures per part dels pescadors és un fet evident en totes les parts del Món. La sobreexplotació dels caladors a la qual s'ha sotmès durant dècades als nostres mars ha afectat a les poblacions d'aquestes espècies, les densitats de les quals han disminuït de forma alarmant en els últims anys.

La cria en cautivitat d'espècies piscícoles permet el proveïment de la demanda d'aquest tipus de productes per part de la població sense haver de esquilmar les espècies en llibertat, permetent una recuperació progressiva dels caladors.

Les piscifactories alberguen diferents espècies de consum humà l'interès econòmic del qual justifica la seva producció en instal·lacions adequades. Per al seu disseny és necessari tenir en compte tant la biologia d'aquestes espècies com les característiques del medi on es van a albergar, així com els objectius productius que es pretenen obtenir.

En Fitoval Natura contem amb la preparació tècnica adequada per a abordar aquest tipus de projectes, les repercussions ambientals dels quals han de ser estudiades a fons amb anterioritat a la seva instal·lació.