ESTUDI I CONTROL DE PLAGUES AGRÍCOLES

Els ecosistemes agraris són ecosistemes molt dinàmics, ja que sofrixen transformacions contínues i molt ràpides del seu entorn (plantació, recol·lecció, poda, regs, etc.), pel que la biologia de les diferents espècies que els habiten està especialment adaptada a aquestes característiques.

És per aquest motiu que les diferents espècies solen mostrar estratègies colonitzadores molt agressives, aprofitant l'absència dels seus enemics naturals i l'existència d'unes condicions favorables per a fer créixer les seves poblacions exponencialment i posar en perill, d'aquesta manera, tant l'èxit de les collites com la supervivència fins i tot dels materials vegetals conreats.

Des de la nostra empresa estudiem aquest cicle viu que conformen els ecosistemes agraris, estimant tots els elements que ho conformen i buscant la solució òptima des d'un punt de vista mediambiental, prioritzant sempre la menor afecció possible a l'ecosistema (mitjançant l'aplicació de productes específics) i valorant les conseqüències d'un tractament sobre el medi i les seves condicions futures.