ESTUDIS D'IMPLANTACIÓ D'ENERGIES ALTERNATIVES

El desenvolupament i creixement de les energies alternatives com a medi indirecte de control de la contaminació atmosfèrica, constituïx un element de gran importància en el desenvolupament de la nostra societat actual.

La instal·lació d'aquest tipus d'energies (destacant la solar fotovoltaica i fototérmica i l'eòlica) permet reduir l'emissió de gasos contaminants d'efecte hivernacle a l'atmosfera mentre que es produïx una energia sense el consum de combustibles fòssils que serien necessaris en el cas de la seva mateixa producció en una central tèrmica.

Aquesta reducció d'emissions permet arribar als objectius als quals l'estat espanyol es va comprometre al signar el Protocol de Kioto i per això, conten amb ajudes tant directes com indirectes per a la seva instal·lació i explotació.

Des de la nostra empresa valorem les necessitats energètiques que la seva empresa o la seva llar pot tenir i estudiem la possibilitat d'una instal·lació d'energies alternatives que els proporcioni l'energia necessària, tenint sempre en compte tots els tipus de subvencions i ajudes possibles, tant a nivell estatal, com autonòmic i local; i analitzant els costos i rendibilitats d'una possible instal·lació.