AGENDA XXI

En l'any 1992 va tenir lloc el Cim de la Terra a Rio de Janeiro, en la qual els països participants van corroborar una sèrie d'acords amb l'objectiu comú de mantenir un creixement adequat de les seves economies, sense que aquest creixement tingués efectes perjudicials sobre el medi ambient.

En el marc d'aquesta conferència, l'Agenda XXI s'establix com un pla estratègic mundial en el qual es busca la participació ciutadana directa en el si del seu govern local per a assolir consensuar un creixement sostenible del planeta tant en els seus aspectes mediambientals, com socials i econòmics.

El desenvolupament d'aquesta estratègia passa per diverses fases d'establiment que s'interconnecten entre sí amb l'objectiu comú d'obtenir un Pla d'Acció consensuat i sostenible que garanteixi el creixement i desenvolupament local dintre dels paràmetres bàsics del respecte al medi ambient.

Els dos pilars principals són l'Auditoria Ambiental i el Pla de Participació Ciutadana, el desenvolupament dels quals implica, d'una banda, un anàlisi de la situació actual (des del punt de vista ambiental i socioeconòmic) i per una altra la promoció de la participació per part de la ciutadania i els seus grups representatius en la recerca d'objectius comuns per al desenvolupament del seu govern local.

El desenvolupament d'aquests temes, necessita la intervenció de tècnics especialitzats que dinamitzen les estratègies d'actuació pública i analitzen la informació recopilada, facilitant la recerca d'objectius comuns i obtenint, d'aquesta manera, resultats factibles d'actuació reflectits en un Pla d'Acció que mostri les necessitats i objectius consensuats pels ciutadans en el creixement del seu Govern Local.