AUDITORIES AMBIENTALS

Els processos auditors pretenen avaluar la situació d'una empresa en un camp determinat.

Les auditories ambientals, avaluen les condicions que presenta una determinada empresa en quant als seus factors ambientals, podent ser exclusives d'un determinat element (auditories d'aigües) o realitzar-les d'una manera generalista, avaluant tot el conjunt dels factors que descriuen el medi i les actuacions que porta a terme l'empresa en la seva activitat diària per a evitar perjudicar-lo.

Aquest procediment permet a l'empresa percebre els possibles defectes que pot estar arrossegant quant a l'element auditat i resoldre'ls, millorant d'aquesta manera la seva competitivitat i rendibilitat directa.

Igualment, és convenient iniciar aquest tipus de procediments amb anterioritat a la implantació d'una norma de qualitat i medi ambient (ISO, EMAS) permetent-li saber en quina situació es troba l'empresa i quin cost aproximat hauria d'assumir per a arribar als valors buscats.

medi ambient | medi forestal | altres camps | contacte |