ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL

El procés d'Avaluació d'Impacte Ambiental implica la valoració per part de l'administració pertinent de les afeccions provocades per una determinada actuació sobre el medi ambient.

Per a portar a terme aquesta valoració, auquelles empreses o individus que pretenguin engegar una determinada actuació han de presentar un Estudi d'Impacte Ambiental en el qual s'inclogui la descripció del mitjà on es pretén situar i la possible afecció sobre els factors que descriuen el mitjà per part de les obres necessàries per a portar a terme l'acció.

Aquests estudis s'inclouen per tant dintre d'un camp multidisciplinar, a l'avaluar en la seva redacció tots els elements que componen un medi (des dels que conformen el medi natural fins als que descriuen el medi socioeconòmic) i necessiten de la col·laboració entre professionals de diferents especialitats.

Fitoval Natura conta amb professionals de diferents disciplines, la qual cosa li permet redactar aquest tipus d'estudis amb la plena seguretat de complir els requisits exigits per l'administració.

medi ambient | medi forestal | altres camps | contacte |