ESTUDIS D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Amb la finalitat d'integrar i preservar els valors paisatgístics presents en el territori valencià, es va aprovar el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana [2006/9858] mitjançant el Decret 120/2006, de 11 d'agost, del Consell.

Amb aquest Reglament queda establerta l'obligació de presentar estudis d'integració paisatgística com complement per a sol·licituds de declaració d'interès comunitari, diferents llicències urbanístiques i al costat de projectes que necessiten estudis d'impacte ambiental, entre uns altres.

De la mateixa manera aquest tipus d'estudis són demandats en altres comunitats, la legislació de les quals és diferent encara que el contingut dels estudis de paisatge és similar.

Des de Fitoval Natura oferim el suport tècnic necessari per a la redacció d'aquests estudis d'integració paisatgística, contant amb un equip multidisciplinar encarregat d'analitzar el paisatge i les seves possibles afeccions, representant els resultats en una cartografia tècnica especialitzada mitjançant modelitzacions del paisatge i projeccions en 3D.