GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS

La generació de residus és un dels principals problemes mediambientals als quals s'enfronten les societats actuals i la seva correcta gestió permet minimitzar els efectes negatius que la seva producció provoca sobre el medi ambient.

Fitoval Natura conta amb àmplia experiència en la gestió de residus, tant perillosos com no perillosos proporcionant per a això el servei de recollida òptim per a aquest tipus de residus i permetent la seva valorització si es donés el cas.

Igualment, redactem estudis de minimització de residus que permeten a l'empresa transformar les seves accions productores per tal de disminuir la seva producció de residus, amb els beneficis evidents tant des del punt de vista mediambiental com econòmic (al disminuir el volum de residus gestionats).