IPPC

La IPPC, Llei relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació, afecta a unes 4.000 empreses en el total de l'Estat espanyol, amb l'objectiu de prevenir i limitar les seves emissions contaminants a l'aigua, a l'aire i al sòl d'una forma integrada.

Les competències d'aquest control són exclusives de les administracions autonòmiques que han creat la "autorització ambiental integrada" que permet, a través d'un únic model pluridisciplinar, establir les condicions i els límits d'emissió de les substàncies contaminants a l'aire, aigua i sòl.

La tramitació dels documents necessaris per al compliment d'aquesta Llei , implica la integració de tots aquells paràmetres que poden causar o causen contaminació sobre el medi en el desenvolupament del procés productiu d'una empresa i requereix d'uns coneixements tècnics específics.

Fitoval Natura conta amb aquests coneixements específics i es posa a la seva disposició per a col·laborar amb la seva empresa i desenvolupar els elements necessaris per al compliment d'aquesta normativa.