PROJECTES D'ACTIVITAT

Els projectes d'activitat són necessaris per a iniciar els treballs en qualsevol empresa, ja que l'administració pertinent els exigeix.

Aquests projectes inclouen una descripció de les instal·lacions, així com les activitats que pretén portar a terme l'empresa i de les possibles repercussions que el desenvolupament d'aquestes pot tenir sobre el medi ambient.

El seu desenvolupament i redacció ha de realitzar-se conforme a la normativa, tant general com específica, incloent la normativa local pertinent a la ubicació on es pretén instal·lar l'empresa i els seus apartats depenen de la grandària de l'empresa i de la seva capacitat per a contaminar el medi, existint normativa específica a nivell autonòmic que establix quines activitats han d'incloure's dintre de quins paràmetres.