RESTAURACIÓ D'ÀREES DEGRADADES

Les diferents activitats desenvolupades per les persones deriven en molts casos en l'aparició d'àrees degradades tals com els talussos en la construcció de carreteres, les extraccions mineres, escombreres, etc.

A aquestes àrees degradades se sumen les derivades per processos naturals com un àrea afectada per un incendi, un ecosistema fluvial degradat ,etc.

Mitjançant la restauració es persegueix reduir, mitigar i fins i tot revertir els danys produïts al medi físic, recuperant els hàbitats afectats i la seva funcionalitat.

Des de Fitoval Natura realitzem un seguiment dels projectes de restauració d'àrees degradades, passant per un rigorós estudi del medi afectat, un anàlisi de les solucions a adoptar i l'execució del projecte, assegurant d'aquesta forma un control exhaustiu de l'actuació.