MEDI FORESTAL

Els medis forestals constituïxen en el nostre entorn autèntics reductes de biodiversitat natural en els quals les espècies més perseguides per les activitats humanes troben refugi.

La seva protecció i correcta gestió garanteix el sosteniment d'aquests enclavaments particularment vulnerables. Les activitats que desenvolupem amb aquests objectius són: