ESTUDI I CONTROL DE PLAGUES FORESTALS

Les masses forestals constituïxen un ecosistema en el qual conviuen en equilibri les espècies vegetals i el sistema faunístic. Aquest equilibri biològic on la presència d'uns organismes no compromet la vida dels altres es pot trencar per diversos factors, donant lloc a una plaga forestal.

En Fitoval Natura realitzem un exhaustiu estudi de la plaga, determinant l'agent que la causa, per a posteriorment realitzar un control que retorne a l'ecosistema el seu equilibri natural. Elaborem estudis a totes les escales, tant en masses forestals com a nivell de jardins o peus puntuals.

Els productes utilitzats per a combatre les plagues són molt diversos, tenint sempre com a primera opció el control de la plaga mitjançant enemics naturals (fitopatògens) i mantenint invariablement el nostre respecte pel medi ambient.