PLANS TÉCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL

Els boscos i masses forestals constituïxen una font de recursos que ha de ser gestionada de manera sostenible per a obtenir el màxim rendiment econòmic respectant sempre el medi ambient.

Els plans tècnics de gestió forestal constituïxen el document que reflecteix l'ordenació proposada per a assolir una gestió sostenible de la massa forestal, realitzant un estudi de les possibilitats que oferix.

Els beneficis de contar amb un Pla de Gestió són múltiples, destacant una millora en la qualitat de la gestió unit a la clarificació dels límits i bogues de la propietat el que reduïx l'impacte en el canvi generacional o venda, i millora l'agilitat davant el mercat.

Així mateix, contar amb aquest Pla suposa un gran incentiu per a l'obtenció de subvencions pel que resulta de gran interès per als propietaris d'aquest tipus d'explotacions.