PROJECTES DE REPOBLACIÓ FORESTAL

Actualment existeixen diversos terrenys en els quals es fa necessari portar a terme un projecte de repoblació forestal, a causa del pas successiu d'incendis que deixen la zona sense possibilitats de regeneració i amb problemes seriosos d'erosió.

Mitjançant les repoblacions forestals s'arriben a diversos objectius, que dependran del projecte concret, tals com: la protecció, creació d'hàbitats per a la fauna i flora silvestre, la conservació del sòl, augment de la biodiversitat, millora del paisatge, etc.

En la nostra empresa ens encarreguem tant de la redacció del projecte com de la seva execució, tenint en compte des del principi criteris d'elecció d'espècies que garanteixin l'èxit de la repoblació i estudiant detalladament cadascuna de les variables que influiran, tals com els procediments de preparació del sòl, mètode i disseny de la repoblació, o les cures culturals a realitzar durant el seu establiment.